Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van het Bravis ziekenhuis bestaat uit twee personen: mevrouw drs. T.H. (Bianka) Mennema - Vastenhout als lid Raad van Bestuur en de heer drs. J.M.L. (Hans) Ensing als voorzitter Raad van Bestuur.

Zij zijn samen eindverantwoordelijk voor het besturen van de ziekenhuisorganisatie. Daarbinnen zijn zij primair aanspreekpunt voor de aan hem/haar toegewezen taken en aandachtsgebieden. Zij leggen over de uitoefening van hun functie verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

terug naar het organogram