Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg binnen het Bravis ziekenhuis. De bestuursleden bepalen het algehele beleid van het ziekenhuis en vertegenwoordigen Bravis bij overheid, financiers, onderwijs, samenwerkingsverbanden en in de media. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het besturen van de ziekenhuisorganisatie en leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht.  De organisatiestructuur van het Bravis ziekenhuis vindt u in het organogram.

                                        
Mevrouw drs. T.H. (Bianka) Mennema-Vastenhout            De heer drs. A.J.C. (Albert-Jan) Mante
Voorzitter Raad van Bestuur                                                        Lid Raad van Bestuur          

Onkosten Raad van Bestuur

Het Bravis ziekenhuis maakt in het kader van maatschappelijke verantwoord ondernemen en transparantie de jaarlijkse gedeclareerde persoonlijke onkosten van de Raad van Bestuur openbaar. Lees meer over het beleid en over de onkosten 2022.                          

Meer informatie                     

Reglement Raad van Bestuur

terug naar het organogram