Polski

Ogólne informacje dla pacjenta obcojęzycznego

Główne siedziby szpitala Bravis znajdują się w Roosendaal i w Bergen op Zoom. W Bravis pracuje wykwalifikowany i zaangażowany zespół pracowników, specjalistów i wolontariuszy oddanych pacjentom.

Informacje dla pacjentów

Przed udaniem się na wizytę lub leczenie do szpitala należy najpierw umówić się na wizytę u lekarza rodzinnego.

Do lekarza należy udać się z osobą towarzyszącą, która dobrze rozumie i mówi po niderlandzku

Jeżeli pacjent nie mówi i nie rozumie dobrze po niderlandzku, bardzo ważne, by towarzyszyła mu osoba, która zna język w bardzo dobrym stopniu. W trakcie wizyty omówiony zostaje stan zdrowia i ewentualnie kolejne kroki, które muszą zostać podjęte. Z tego powodu bardzo ważne jest, by pacjent rozumiał, o czym jest mowa, by mógł współdecydować o formie stosowanego u niego leczenia.

Co należy zabrać ze sobą na pierwszą wizytę w szpitalu?

  • Ważny dokument tożsamości swój lub swojego dziecka (ważny paszport, holenderskie prawo jazdy, holenderski dowód osobisty (karta ID) lub kartę pobytu);
  • Potwierdzenie ubezpieczenia swojego lub dziecka (kartę ubezpieczeniową lub polisę).
  • Listę przyjmowanych przez siebie lub swoje dziecko leków. Bardzo istotne jest by świadczeniodawca medyczny wiedział, jakie pacjent przyjmuje aktualnie leki (apteka, do której należy pacjent, zawsze dysponuje listą przyjmowanych przez niego leków);
  • Skierowanie od lekarza rodzinnego lub położnej.

Kiedy pacjent winien zgłosić się w recepcji polikliniki?

Pacjent musi zgłosić się w recepcji, kiedy po raz pierwszy jest w szpitalu Bravis lub w którejś z jego poliklinik oraz gdy:

  • Doszło do zmiany jego adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail;
  • Zmienił towarzystwo ubezpieczeniowe;
  • Zmienił lekarza rodzinnego;

W trakcie pierwszej wizyty w szpitalu Bravis w recepcji zarejestrowaniu podlega numer podatkowo-ewidencyjny (BSN) pacjenta (numer powiązany z osobą). Znajduje się on na dowodzie osobistym, prawie jazdy lub karcie ubezpieczenia.