Pijnbestrijding tijdens de bevalling

Inleiding
Bij een bevalling horen weeën. Dit zijn samentrekkingen van de baarmoeder die ervoor zorgen dat de baarmoedermond zich voldoende opent zodat het kind er door kan.

Er zijn verschillende soorten weeën:

  • ontsluitingsweeën (openen van de baarmoedermond)
  • uitdrijvingsweeën die (samen met actief persen van de aanstaande moeder) ervoor zorgen dat het kind geboren wordt.

Deze weeën worden door bijna elke vrouw als pijnlijk ervaren, maar de mate waarin wisselt. Naarmate de bevalling vordert en het tijdstip van uitdrijven (persen) dichterbij komt neemt ook de pijn toe, al ervaren sommige vrouwen het moment van persen juist als een opluchting. De pijn wordt meestal onder in de buik gevoeld, maar kan ook in de rug worden gevoeld.
Veel vrouwen zien op tegen deze pijn. Het is daarom goed te weten dat u zich voor een deel kunt voorbereiden en uzelf technieken kunt aanleren om de pijn 'de baas' te worden. Mochten deze technieken onvoldoende helpen dan zijn er daarnaast een aantal medische mogelijkheden die hieronder beschreven zullen worden. Voor deze vormen van pijnbehandeling moet u altijd in het ziekenhuis bevallen!
Elke vorm van pijnbestrijding kent zijn eigen voorwaarden, mogelijkheden en beperkingen. Het is goed om u al voor de bevalling op de hoogte te stellen van deze randvoorwaarden. Deze kennis kan u helpen een voor u passende keus te maken. Daarnaast zult u beter begrijpen waarom in bepaalde situaties door de verloskundige en/of gynaecoloog bepaalde keuzes gemaakt worden.

Mogelijkheden
De hieronder genoemde mogelijkheden kunnen alleen toegepast worden in een ziekenhuis. U moet hiervoor dus worden opgenomen! De begeleiding van uw bevalling wordt overgenomen door de verloskundige en gynaecoloog van het Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal of locatie Bergen op Zoom.

Er zijn twee methoden om pijnbestrijding toe te dienen tijdens de bevalling:

Door middel van morfineachtige middelen: pethidine injectie in het been of remifentanil via een infuus
Door middel van een ruggenprik : epidurale katheter en/of een spinale injectie

Goed om te weten
U heeft via bovenstaande linken kunnen lezen wat de complicaties bij de verschillende vormen van pijnbestrijding kunnen zijn. Ook al komen ze gelukkig zelden voor, het is goed om te weten dat de kans op problemen bij een zwangere net iets groter zijn dan bij een niet zwangere patiënt. Dit heeft te maken met de verschillende fysiologische veranderingen die een zwangerschap met zich meebrengt. Om zeker te weten dat u de best mogelijke zorg krijgt, verzoeken we u daarom een vragenlijst in te vullen betreffende uw gezondheid zodra u naar het ziekenhuis wordt doorverwezen voor een bevalling.