Physician Assistant Orthopedie

De Physician Assistant Orthopedie werkt nauw samen met en onder supervisie van de behandelend orthopeed. De orthopeed is altijd bereikbaar voor overleg om zodoende een optimale zorg te garanderen. De Physician Assistant Orthopedie is bereikbaar via de polikliniek Orthopedie, locatie Roosendaal op telefoonnummer 088 - 706 85 37.

De Physician Assistant Orthopedie:

  • houdt een poliklinisch spreekuur voor controles en nabehandeling bij operaties
  • houdt een telefonisch spreekuur
  • voert kleine behandelingen uit, zoals het geven van injecties in gewrichten
  • documenteert en verwerkt medische gegevens
  • overlegt met specialisten, huisartsen en andere mensen die betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt
  • beoordeelt en interpreteert röntgenonderzoeken, wonden en behandelingstrajecten
  • ontwikkelt en actualiseert voorlichtingsmaterialen
  • zorgt voor deskundigheidsbevordering
  • heeft aandacht voor kwaliteitszorg

terug naar Orthopedie