Zorgpad coloncare

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling omdat er bij u een afwijking in de dikke darm is geconstateerd met mogelijke verdenking op darmkanker. Om u zo snel mogelijk uitsluitsel te kunnen geven over de diagnose, neemt u deel aan het zorgpad coloncare. Het zorgpad is erop gericht om de diagnose, behandeling en de nazorg zó op elkaar af te stemmen dat u het zorgtraject zo snel, veiling en comfortabel mogelijk doorloopt. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over het zorgpad coloncare. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.