Vrouwengroep PAAZ

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling omdat u klachten heeft in verband met de eigen socialisatie en de positie in de maatschappij. De vrouwengroep PAAZ wordt gevormd door vrouwen tussen de 20 en 65 jaar. De nadruk bij de vrouwengroep ligt op het vergroten van de autonomie en de persoonlijke effectiviteit en het benadrukken van kracht en verantwoordelijkheid. Kortom, het herwaarderen van je verhaal. In deze folder vindt u meer informatie over de werkwijze en de inhoud van de vrouwengroep PAAZ