Voedingsproblemen bij kinderen

Uw arts heeft u doorverwezen naar de afdeling Logopedie van het Bravis ziekenhuis. Uw kind heeft problemen met eten en drinken. Dit kan zijn omdat uw kind onvoldoende voedingsstoffen en vocht binnen krijgt. Voedingsproblemen kunnen van invloed zijn op de groei, eetlust en de spijsvertering van uw kind. Ook gedragsproblemen kunnen een gevolg zijn. Bovendien roept het vaak veel vragen op bij ouders. De logopedist helpt u om in een vroeg stadium problemen in de verdere ontwikkeling van uw kind te voorkomen. In het gesprek met de behandelend arts heeft u al informatie ontvangen over voedingsproblemen bij kinderen. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.