Video-Interactie Begeleiding (VIB)

Uw kind is opgenomen in het Bravis ziekenhuis. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u, als ouder(s), met uw kind in het ziekenhuis terecht komt. Het is dan belangrijk dat u van het personeel ondersteuning krijgt om uw kind te helpen door de ziekenhuisperiode heen te komen. In het Bravis ziekenhuis is de mogelijkheid om op een nieuwe manier met video begeleid te worden. Video-interactiebegeleiding kan u helpen uw zelfvertrouwen in de omgang met uw kind te behouden. In het gesprek met de behandelend arts heeft u al informatie ontvangen over de videobegeleiding. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) nog eens nalezen.