Verzamelen van 24-uurs of 2 x 24 uurs urine

Uw behandelend arts heeft u gevraagd de urine die u in 24 uur of in 2 x 24 uur produceert te sparen. In het gesprek met de behandelend arts heeft u al informatie ontvangen over het verzamelen van 24-uurs urine. In deze folder van het Bravis ziekenhuis kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.