Verwijdering van een nier

In overleg met de uroloog is besloten bij u een nier weg te halen. Het verwijderen van een nier kan nodig zijn omdat de uroloog een afwijking aan de nier heeft geconstateerd. Die afwijking kan een ziekte zijn maar bijvoorbeeld ook een tumor of verwonding. Het verwijderen gebeurt met behulp van de Da Vinci robot. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de nierverwijdering. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op de operatie.