Verwijderen van blaasstenen (Lithotrypsie)

Binnenkort wordt u in het Bravis ziekenhuis opgenomen voor het verwijderen van blaasstenen via de plasbuis. Bij deze operatie brengt de uroloog een buisje in de plasbuis. Via dat buisje verwijdert of vergruist de uroloog de blaasstenen. Dit gruis wordt later afgevoerd via een slangetje (katheter) in de plasbuis dat u tijdens de operatie krijgt. Dit slangetje is nodig om de urine goed af te voeren en om de blaas te kunnen spoelen als dat nodig is. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de operatie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op uw operatie.