Verlamming van de vierde hersenzenuw

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling omdat u last heeft van verlamming van de vierde hersenzenuw. Bij verlamming van de vierde hersenzenuw, krijgt de bovenste schuine oogspier geen of onvoldoende informatie vanuit de hersenen. Hierdoor heeft de spier een verminderde werking. Het gevolg hiervan is dat het oog bij rechtuit kijken wat omhoog trekt. Dit neemt toe bij opzij kijken in de richting van de neus. In het gesprek met uw behandelend arts heeft u al informatie ontvangen over de aandoening en de mogelijke behandelingen. In deze folder kunt u de mondelinge informatie nog eens nalezen.