Verkeerde bed

U bent opgenomen (geweest) in het Bravis ziekenhuis en blijkt na ontslag niet terug te kunnen keren naar uw eigen woonsituatie. Hiervoor is voor u een aanvraag gedaan bij een Wlz instelling. Als er voor u nog geen plaats is in het verpleeghuis wordt er gesproken over een "verkeerde bed" stituatie. U bent dan in het ziekenhuis in afwachting van de overplaatsing naar het verpleeghuis. In deze folder kunt u meer informatie vinden over deze "verkeerde bed" situatie.