Vaatonderzoeken

U bent naar het Bravis ziekenhuis verwezen voor een vaatonderzoek. Hierbij ondergaat u een onderzoek van de slagaderen of aderen. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.