Uw rechten en plichten als patiënt

Bent u of is uw naaste onder behandeling in het Bravis ziekenhuis? Dan kunt u tegen enkele vragen aanlopen wat betreft de rechten en plichten die een patiënt heeft. In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de patiëntenrechten en patiëntenplichten vastgelegd. In deze folder zijn de belangrijkste rechten en plichten voor u op een rij gezet.