Blaasontsteking kwetsbare ouderen

U bent in het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de uroloog in verband met urineweginfecties. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over urineweginfecties. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.