Testen na prikaccident

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling. Recent heeft één van onze medewerkers zich verwond aan een voorwerp waar bloed van u op zat. Deze medewerker kan hierdoor ziek worden. Hieronder leest u welke gevolgen een prikaccident kan hebben. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over de testen na een prikaccident. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.