Slaapregistratie met thuis slapen (PG)

U bent naar het Bravis ziekenhuis verwezen voor onderzoek van uw ademhalingspatroon gedurende de slaap. Een apparaat registreert tijdens de slaap uw ademhaling. Niet alleen de neus-, borst- en buikademhaling, maar ook de bewegingen van uw been en hartslag. De functielaborant sluit u in de loop van de middag op functieafdeling aan op het registratieapparaat. Daarna kunt u naar huis. De registratie gebeurt 's nachts. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.