Sensorische informatieverwerking

Uw kind is doorverwezen naar de revalidatiearts van het Bravis ziekenhuis omdat hij of zij problemen heeft met de prikkelverwerking. De revalidatiearts heeft uw kind na onderzoek doorverwezen voor een onderzoek naar sensorische informatieverwerking (verwerken van prikkels). Het kinderrevalidatie team van het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal heeft zich hierin gespecialiseerd. Zij bieden ondersteuning aan om uw kind beter om te leren gaan met de problemen en mogelijk te overwinnen. Het team bestaat uit een revalidatiearts, kinderfysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en maatschappelijk werker. In het gesprek met de behandelend arts heeft u al informatie ontvangen over sensorische informatieverwerking. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.