Sedatie (tijdens een onderzoek of een behandeling)

Binnenkort ondergaat u in het Bravis ziekenhuis een onderzoek of een behandeling. U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u voorafgaand medicijnen krijgt om u slaperig te maken en uw bewustzijn te verlagen (sedatie). Met behulp van sedatie kunt u zich beter ontspannen, waardoor de arts het onderzoek of de behandeling beter uit kan voeren. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) nog eens op uw gemak nalezen.