Renografie met Lasix

Uw specialist heeft u verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis voor een onderzoek van de nieren. Een renografie is een onderzoek waarbij afbeeldingen worden gemaakt van de nieren. De medisch nucleair werker dient u hierbij een kleine hoeveelheid radioactieve stof toe. In het gesprek met uw arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder van het Bravis ziekenhuis kunt u de mondelinge informatie nog eens nalezen zodat u zich voor kunt bereiden op het onderzoek.