Renografie met Captopril

Uw specialist heeft u verwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Bravis ziekenhuis voor een onderzoek van de nieren. Een renografie is een onderzoek waarbij afbeeldingen worden gemaakt van de nieren. De medisch nucleair werker dient u hierbij een kleine hoeveelheid radioactieve stof toe. In het gesprek met uw arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder van het Bravis ziekenhuis kunt u de mondelinge informatie nog eens nalezen zodat u zich voor kunt bereiden op het onderzoek.