Procto-rectoscopie

U bent naar het Bravis ziekenhuis verwezen voor een procto-rectoscopie. Bij een procto-rectoscopie kan een arts de binnenkant van de anus en de endeldarm bekijken. De endeldarm is het laatste deel van de dikke darm. Bij het onderzoek maakt de arts gebruik van een kijkinstrument, de rectoscoop. Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Chirurgie of op de operatiekamer. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.