Radiologische verwijdering van een fibroadenoom uit de borst

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie op locatie Roosendaal van het Bravis ziekenhuis voor een radiologische verwijdering van een fibroadenoom uit de borst onder echogeleide. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie nog eens nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.