Radiologisch borstonderzoek (mammografie)

U bent verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een röntgenonderzoek van de borsten (mammografie). Meestal maakt de laborant van iedere borst twee röntgenfoto's. De eerste van bovenaf en de tweede van opzij. Daarbij zit de borst tussen twee platen geklemd. De laborant moet een foto maken die goed te beoordelen is. Daarom trekt de laborant uw borst zover mogelijk over de plaat en drukt die tussen de platen iets samen. Dit kan gevoelig en soms pijnlijk zijn. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de mammografie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) nog eens nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.