Quadramet therapie

Uw specialist heeft u verwezen naar de afdeling medisceh beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis voor Quadramet therapie om pijn te bestrijden. Het doel van de Quadramet therapie is de pijn in de botten te verminderen. Uitzaaiingen van een kwaadaardige tumor veroorzaken deze pijn. Na de therapie kunt u het gebruik van pijnstillers verminderen of soms geheel stoppen. Bij een groot deel van de patiënten die deze therapie krijgen vermindert de pijn op korte termijn aanmerkelijk. In het gesprek met uw arts heeft u al informatie ontvangen over de therapie. In deze folder van het Bravis ziekenhuis kunt u de mondelinge informatie nog eens nalezen zodat u zich voor kunt bereiden op de behandeling.