Poliklinische operatie

U bent verwezen naar het Bravis ziekenhuis en ondergaat binnenkort een kleine operatie onder plaatselijke verdoving. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over de operatie die poliklinisch plaatsvindt. In deze folder kunt u de mondelinge informatie hierover nog eens op uw gemak doorlezen zodat u zich kunt voorbereiden op de operatie.