Plaspoli

Uw kind heeft binnenkort een afspraak bij de plaspoli van het Bravis ziekenhuis vanwege problemen met plassen of vele blaasontstekingen. In het gesprek met uw arts heeft u al informatie ontvangen over de plaspoli. In deze folder kunt u deze mondelinge informatie nog eens op uw gemak nalezen.