Partiële pols artrodese: four corner artrodese

Binnenkort wordt u in het Bravis ziekenhuis geopereerd aan uw pols. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de aandoening, de operatie en de nabehandeling. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op de operatie.