Parkinson revalidatie

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling omdat u de ziekte van Parkinson heeft. De ziekte van Parkinson is een chronische, progressieve aandoening van de hersenen. De ziekte veroorzaakt bevingen van de armen, benen en vertraagde bewegingen. Dagelijkse bewegingen zoals uit bed komen, opstaan en lopen gaan moeizaam. Om zo goed mogelijk te kunnen functioneren zal u moeten revalideren. U verbetert dan de kwaliteit van uw leven zo goed mogelijk. Het Bravis ziekenhuis biedt hiervoor een revalidatieprogramma aan. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de revalidiatie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op de revalidatie.