Opheffen van een vernauwing tussen het nierbekken en de urineleider (Pyelumplastiek)

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de uroloog omdat bij u een vernauwing tussen het nierbekken en de urineleider is vastgesteld. Deze vernauwing kan worden verholpen door een kijkoperatie (pyelumplastiek). In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de operatie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op de operatie.