Operatie bij refluxziekte (robot geassisteerde-laparoscopische Nissen fundoplicatie)

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de chirurg omdat er bij u een refluxziekte is geconstateerd. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over de aandoening, het eventuele onderzoek en de behandeling. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op uw behandeling.