Oorsuizen

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling omdat u last heeft van oorsuizen (tinnitus). Onder oorsuizen verstaat men het horen van geluiden in het hoofd die niet van buitenaf komen. Men kan allerlei geluiden waarnemen, zoals windgeruis, bellen, brommen, fluiten en rinkelen. Oorsuizen kan bijna continu aanwezig en erg hinderlijk zijn. Het kan de dagelijkse bezigheden belemmeren. Chronisch oorsuizen kan bij sommige patiënten zoveel klachten geven dat het oorsuizen hun hele leven beheerst. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over oorsuizen en de behandelingsmethoden. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.