Ontlastingsonderzoek occult bloed en/of calprotectine

In het gesprek met uw behandelend arts is er besloten dat u, uw ontlasting laat onderzoeken. U heeft hierover al mondelinge informatie gehad. In deze folder kunt u de informatie op uw gemak nalezen.