Ontlastingsonderzoek occult bloed

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling omdat u een aandoening heeft van het maagdarmkanaal. In het gesprek met uw behandelend arts is er besloten dat u uw ontlasting laat onderzoeken. Het doel van dit onderzoek is het aantonen van niet direct zichtbaar (occult) bloed in de ontlasting. Aanwezigheid van occult bloed kan een aanwijzing zijn voor een aandoening in het maagdarmkanaal. In het gesprek met de behandelend arts heeft u al informatie ontvangen over de het ontlastingsonderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.