NO-meting (Het meten van stikstofmonoxide in de uitgeademde lucht)

U bent doorverwezen naar de Functieafdeling van het Bravis ziekenhuis voor een NO-meting.Tijdens dit onderzoek wordt de hoeveelheid stikstofmonoxide (NO) in de uitgeademde lucht gemeten.