Niet ingedaalde zaadbal

Uw zoon is bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de uroloog vanwege een niet ingedaalde zaadbal. In overleg met u heeft de uroloog besloten een operatie bij uw zoon te verrichten. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de operatie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u en uw zoon zich kunnen voorbereiden op de operatie.