Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

Uw behandelend arts heeft u verwezen naar de afdeling medische psychologie van het Bravis ziekenhuis voor een medisch psychologisch onderzoek. In deze folder vindt u meer informatie over het onderzoek.