Negatieve druk therapie

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling en u behandelend arts heeft in overleg met u besloten om uw wond te gaan behandelen met negatieve druk therapie. Negatieve druk therapie is een behandeling waarbij gebruik wordt gemaakt van gecontroleerde onderdruk om de wondgenezing te bevorderen. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over deze therapie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op uw behandeling.