Nefrostomiedrain/ Nefrostomiekatheter

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de uroloog. In overleg met de uroloog is besloten bij u een nefrostomiedrain/katheter in te brengen. Dit is een slangetje wat door de huid rechtstreeks in de nier is ingebracht. Het doel van deze nefrostomiedrain/katheter is om de afvoer van urine uit de nier naar buiten toe te waarborgen. Het inbrengen van een nefrostomiedrain/ katheter is alleen noodzakelijk als er geen doorgang van urine tussen nier en blaas mogelijk is. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de nefrostomiedrain/katheter. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.