Neerplastiek, operatieve acromionplastiek volgens Neer

Binnenkort wordt u in het Bravis ziekenhuis geopereerd aan uw schouder (Neerplastiek). Tijdens de operatie wordt aan de onderkant van het schouderdak een stukje bot verwijderd. Hierdoor wordt de ruimte tussen de schouderkop en het schouderdak ruimer. De pezen, spieren en de slijmbeurs krijgen meer bewegingsruimte. Tegelijkertijd kan (een deel van) de slijmbeurs worden verwijderd. De peeskwaliteit wordt beoordeeld en zo nodig gehecht. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over de Neerplastiek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op de operatie.