Mediastinoscopie (kijkoperatie in de borstholte)

U bent naar het Bravis ziekenhuis verwezen voor een mediastinoscopie. Een mediastinoscopie is een kijkoperatie achter het borstbeen in het bovenste deel van de borstholte (mediastinum) en is meestal nodig als er sprake is van een kwaadaardig gezwel in de longen. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over de operatie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op uw operatie.