Lucrin-test (test naar puberteitsontwikkeling)

Uw kind wordt binnenkort verwacht op de afdeling kinderdagbehandeling, locatie Bergen op Zoom, omdat de kinderarts voor hem of haar een onderzoek naar de puberteitsontwikkeling (lucrin-test) heeft aangevraagd. Uw kind hoeft hiervoor niet nuchter te zijn en mag ook tijdens de test gewoon eten en drinken. In het gesprek met de behandelend arts heeft u al informatie ontvangen over de test. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.