Liesbreukoperatie

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de chirurg omdat er bij u een liesbreuk is geconstateerd. Een liesbreuk is een uitstulping van het buikvlies in de liesstreek. De uitstulping ontstaat doordat er een zwakke plek of opening in de buikwand zit. Een liesbreuk verdwijnt nooit vanzelf en kan groter worden, waardoor u meer klachten kunt krijgen. Bij klachten is vaak een operatieve behandeling nodig. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over de aandoening, het eventuele onderzoek en de daaropvolgende behandeling. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op uw behandeling.