Liesbreuk of waterbreuk bij kinderen

Uw kind is bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de chirurg omdat er bij hem of haar een lies- of waterbreuk is geconstateerd. In overleg met u heeft de chirurg besloten een operatie bij uw kind te verrichten om de lies- of waterbreuk te verhelpen. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de aandoening, het eventuele onderzoek en de daaropvolgende behandeling. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u en uw kind zich kunnen voorbreiden op de behandeling.