Lage bloeddruk bij het staan (orthostatische hypotensie)

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling omdat u last heeft van orthostatische hypotensie. Orthostatische hypotensie betekent letterlijk: een lage bloeddruk bij staan. Veel ouderen hebben last van duizeligheid. Dit uit zich door verschillende klachten, van zich niet lekker of licht in het hoofd voelen, tot onzekerheid bij het opstaan en lopen en angst om te vallen. Orthostatische hypotensie kan een oorzaak voor deze klachten zijn. Dit heeft te maken met een verstoring van de bloeddrukregulatie. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over de aandoening, het eventuele onderzoek en de behandeling. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op uw behandeling.