Veiligheid en welbevinden van patiënten op de spoedeisende hulp

Het Bravis ziekenhuis vindt de veiligheid en welbevinden van zijn patiënten belangrijk. Op de spoedeisende hulp letten wij op veiligheid door alert te zijn op signalen. Soms zijn er signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld of ouderenmishandeling. Het Bravis ziekenhuis is dan wettelijk verplicht om de meldcode na te leven. In deze folder leest u hier meer over.