Kindermishandeling signaleren

Het Bravis ziekenhuis hecht grote waarde aan de veiligheid en het welbevinden van patiënten in het algemeen en van kinderen in het bijzonder. Wij proberen bij te dragen aan die veiligheid door goed op te letten en te signaleren wanneer de veiligheid niet is gewaarborgd. In deze folder vindt u meer informatie over hoe het Bravis ziekenhuis kindermishandeling signaleert.