Kinderen en patiëntenrechten

Bent u of is uw kind onder behandeling in het Bravis ziekenhuis? Dan kunt u tegen enkele vragen aanlopen zoals: Welke rechten heeft een kind eigenlijk? Patiëntenrechten van kinderen zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De wet onderscheidt drie leeftijdsgroepen: kinderen tot 12 jaar, kinderen van 12 tot 16 jaar en jongeren vanaf 16 jaar. Voor iedere groep gelden aparte regels. In deze folder leest u meer over kinderen en hun patiëntenrechten.