Je baby ziet geel (hyperbilirubinemie)

In het gesprek met de behandelend arts heb je al informatie ontvangen over geelzucht bij je pasgeboren baby. In deze folder kun je de mondelinge informatie van onze zorgverleners op het gemak nalezen.