Intensive Care opname

Uw naaste of familielid is opgenomen op de afdeling Intensive Care van het Bravis ziekenhuis. ‘Intensive Care’ is Engels voor ‘intensieve behandeling’ en wordt ook IC genoemd. De behandeling op een IC is veel intensiever dan op gewone verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Een opname op de IC is vaak heel emotioneel omdat het onzeker kan zijn of iemand blijft leven. In deze folder vindt u meer informatie over de afdeling en de gang van zaken op deze afdeling.